Васил Видински (вж. CV или цялостен индекс) -- преподавател съм по Философия на Новото време и Съвременна философия към катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“. Освен с преподаване се занимавам и с изследователска дейност, като през годините научните ми публикации обхващат: (1) връзката между историята и съвременността на философията; (2) взаимодействията между метафизика и наука през Новото време; (3) философската роля на аморфното понятие „контекст“; (4) съвременното технологично развитие и бъдещето на човека, вкл. дискусиите около изкуствения интелект; (5) както и една възможна историческа типология на различните понятия за случайност. По-общите ми интереси са свързани с преодоляването на историческия разрив между стереотипите за „аналитична“ и „континентална“ философия, както и с динамичното и противоречиво отношение между наука и култура. Сайтът съдържа информация за повечето от тези теми. Той е създаден още през далечната 1999 г. и в момента е разпределен в четири основни директории - преподаване, публикации, проекти и блог. Можете да разгледате всеки раздел чрез линковете горе или да изпробвате търсачката. Много от публикациите са достъпни в PDF-формат (вкл. книгите), а почти всички преподавателски курсове са снабдени с учебни материали; в раздел проекти пък могат да бъдат открити всякакви разнообразни неща - от информация за международни философски общности до много стари конспекти на произведения.
Creative Commons Licence

Допълнителна информация за сайта или за мен.

BY-NC-SA: Някои права запазени.

1999-2023

PayPal.Me/vidinsky