начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване -- проекти -- публикации -- документация -- блог-

 

 

[документация]

 

 

 

І. Социална документация

 

 

 

А. Семинари

 

Периодичният и постоянен стремеж към съвместни изследователски инициативи поражда през годините различни семинари. Те имаха разнородни функции, структура, цели и периодичност. Ето най-важните от тях:

 

* Consortium for Classical and Contemporary Philosophy (2011 - ...): годишни международни философски семинари с участници от САЩ, Литва, Латвия, Германия, Белгия, Ирландия, България и т.н.

 

* Философско студио 52 (2007-2012): това беше неформална и дългосрочна инициатива към специалност "Философия" (СУ) за студенти, докторанти и млади преподаватели. Студиото работеше в две основни насоки: изследователска (нерегулярни доклади върху собствени разработки) и семинарна (съвместно четене на класически философски текстове).

 

* Хуманитарен семинар "Ъгъл" за художествени текстове и есеистика (2003-2004): семинарът се проведе в два тематични семестъра. През първия бяха изнесени седем доклада върху творчеството на Томас Ман и Фьодор Достоевски; а през втория - осем доклада върху произведения от Чавдар Мутафов.

 

* Студентски филологически семинар "Малка носовка" (1998-2002): през посочения период това е единственият постоянно функциониращ студентски семинар в Софийския университет. Неговата цел бе да предостави място за дискусии върху студентски филологически разработки, както и обсъждания върху проблемите на университета.

 

 

 

 

Б. Популярни новини

 

Тук можете да следите популярни новини по философия на науката (физика и биология) и някои от важните научни експерименти в момента. Вторият поток пък представлява публични вълнения на потребители от туитър на тема 'философия' или 'наука'. Тези два погледа са хем допълващи се, хем изключващи се.

 

 

Tweets from @vassilvidinsky/institutions - Tweets about "physics OR biology AND philosophy"

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Материална документация

 

А. Филологически материали

 

Тези конспекти, списъци и схеми са правени докато бях студент. Това обяснява всичко. Надявам се, че днес все още могат да бъдат полезни на някого. Изненадващо е, но те са едни от най-посещаваните страници на този сайт и затова все още не съм ги изтрил.

 

* Канонът - (Българската литература от 1876 до 1987). Хронологичен списък на всички произведения споменати през 5-годишния курс на обучение в специалност Българска филология.

* сп. "Пламък" (1924-25). Пълна библиографска справка за всички текстове (поетични, прозаични и публицистични), бележки, коментари, преводни творби, обзорни новини, рецензии излезли в списанието през 1924-1925 г. - (2000, 8 стандартни машинописни страници);

* "Еротика на авторството" от Ивайло Дичев - отсносително подробен конспект на книгата - (2001, 12 стандартни машинописни страници);

* "Референция как речевой акт" от Джон Сърл - конспект на статия за семинарните упражнения по Синтаксис - (2000, 7 стандартни машинописни страници);

* "Теория на литературата" от Тери Игългтън - конспект на Глава І за една от сбирките на семинар "Малка носовка" - (2001, 6 стандартни машинописни страници);

* "Наследие символизма и акмеизм" от Н. С. Гумилев и "Некоторые течения в современной русской поэзии" от С. М. Городецкий - конспекти за семинарните упражнения по "Руска литература ХХ век", придружени с кратки коментари - (2000, 2 стандартни машинописни страници);

* Академичната граматика на БАН - (дял Синтаксис) - помощен материал при подготовка за изпит - (2000, 4 стандартни машинописни страници);

* Схема на типовете речеви актове и отношенията между говорещия и изказването - помощен материал при подготовка за изпит. В случая е използвана книгата на Ницолова "Прагматичен аспект...", но схемата е моя и са нанесени някои несъществени изменения - (2000, 2 стандартни машинописни страници);

 

 

 

 

 

Б. Материали за машини

 

Докато бях студент се интересувах и от машината на Тюринг. Тук има някакви стари, скромни и недовършени опити върху програмата на Джон Кенеди:

 

Коментар и определения

Вижте и изтеглете самата машина

История на Entscheidungsproblem

 

А това са ежедневни машини; някои от тях все още работят:

 

- HP G62-b96SQ

- Sony VAIO A617M

- IBook G3 (2002)

- HP Omnibook 6000

- Bondwell B330sx

- IBM 8533 / IBM N33 SX - G13


 

 

 

 

 

 

ІІІ. Персонална документация

 

А. Биографични бележки

 

Информация за сайта и неговото развитие, за инициативите и хората, както и за работното ми място има в раздел „начало“. Ето кратко академично CV.

Допълнителна информация за мен може да бъде открита най-вече в Google+ и LinkedIn; както и частично във Facebook.

В момента използвам Гугъл плюс за основен четец: vidinsky.com/+

 

 

А ето последните бележки от Туитър:

 

Tweets by @vassilvidinsky

 

 

 

Б. Филми, музика и липсващи снимки

 

Филми: тук, на този сайт, има някакъв застоял списък с филми, който няма да обновявам повече. Преместих го на друго и по-добро място.

Музика: направил съм освен това една субективна хронология от музикални албуми, която се обновява веднъж на няколко години.

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Идеална документация

 

 

Съжалявам,

вече

няма

такава

...

 

 

 

 

 


// (1) социална - материална - персонална - идеална

// (2) архив преди изтриване

 

 

 

www.vidinsky.com