[публикации]

Книги и антологии

 1. Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.
  [ Поръчай ]

 2. Васил Видински (2017) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.
  [ Поръчай ] [ Рецензии и становища за хабилитационния труд ] [ Първи отзив за книгата ] [ Премиерата ]

 3. Васил Видински, съст. и ред. (2014) – Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров и Велислава Тодорова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 285 с.
  [ Поръчай ] [ Онлайн четене през IP на СУ ]

 4. Васил Видински (2011) – Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 375 с.
  [ Поръчай ] [ Онлайн четене ] [ PDF файл ] [ Първи отзив за книгата ]

Статии и студии

Статии: литература и образи

Други: рецензии и полемики

Други: публикации от студентските години

Други: непубликувани текстове от студентските години

[ табличен списък в Драйв на научните публикации, цитиранията, проектите, участията в конференции и журита ]