начало

Васил Видински - Vassil Vidinsky

преподаване --публикации -- проекти -- блог-

 

 

[преподаване]

 

 

 

Текущи курсове през 2018-2019 г. (СУ „Св. Климент Охридски“)

Философия на Новото време. Емпиризъм

Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век (магистри)

Философия на науката (магистри)

Философия на съвременността и изкуствата (магистри)

Аналитична и критическа философия на науката и културата (магистри)

 

 

Библиография, дипломанти, начин за връзка

Правила за цитиране и библиография

Изисквания към бъдещите дипломанти

Връзка с мен: имейл, телефон, адрес, приемно време

 

 

Стари и завършени курсове (СУ „Св. Климент Охридски“)

Теория на лириката (магистри, ФСлФ и ФФ) - [ 2018-19 ]

Философия на Новото време. Емпиризъм (задочно обучение) - [ 2018-19 ]

Философия на Новото време. Рационализъм (задочно обучение) - [ 2018-19 ]

Аналитична и критическа философия на науката и културата (магистри) - [ 2017-18 ]

Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век (магистри) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]

Философия на Новото време (специалност История и философия) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]

Философия на науката (магистри) - [ 2016-17 ]

Философия на съвременността и изкуствата (магистри) - [ 2016-17 ] [ 2017-18 ]

Немска класическа философия (задочно обучение) - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ]

Немска класическа философия, ІІ част - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ]

Философия на Новото време. Емпиризъм - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ] [ 2017-18 ]

Философия на Новото време. Рационализъм - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]

Хаос и безредие (ФСлФ и ФФ) - [ 2014-15 ]

Съвременната култура в историкофилософски контекст (СИД) - [ 2014-15 ]

Критическа философия на културата (магистри) - [ 2014-15 ] [ 2016-17 ]

Философия на културата (СИД) - [ 2013-14 ]

Философия (докторанти) - [ 2012-13-14* ]

Класически научни проблеми и философските им решения: физика и метафизика през ХVІІ-ХVІІІ век (докторанти) [ 2012-13 ]

История на философията (специалност Реторика, магистри) - [ 2011-12 ]

Философията на ХVІІ-XVIII век и съвременната култура (магистри) - [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2013-14* ] [ 2016-17 ]

Отвъд емпиризма и рационализма: Кант и епигенезата на чистия разум (магистри) - [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2013-14 ]

Време, пространство и движение (ХVІІ век) - [ 2009-10 ]

Релационизъм и абсолютизъм: проекти във философия на физиката (магистри) - [ 2008-09 ] [ 2011-12 ]

Социален пол, наука, биотехнологии (магистри) - [ 2008-09 ] [ 2009-10 ]

История на философията (специалност Социология) - [ 2008-09 ]

Организъм vs. механизъм при Кант и Хегел - [ 2008-09 ]

Съвременна европейска философия (специалност Европеистика) - [ 2007-08 ]

Лайбниц и проблемът за континуума - [ 2007-08 ]

Немска класическа философия - [ 2006-07 ] [ 2007-08 ] [ 2008-09 ] [ 2009-10 ] [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2012-13 ] [ 2013-14 ] [ 2014-15 ]

Философски концепции за пространството през Новото време - [ 2004-05 ] [ 2006-07 ]

Философия на Новото време (І част) - [ 2003-04 ] [ 2004-05 ] [ 2006-07 ] [ 2007-08 ] [ 2008-09 ] [ 2009-10 ] [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2012-13 ] [ 2013-14 ] [ 2014-15 ]

 

 

 

www.vidinsky.com