[преподаване]

Текущи курсове през 2019-2020 г. (СУ „Св. Климент Охридски“)

 1. Философия на Новото време. Рационализъм
 2. Философия на Новото време (специалност История и философия)
 3. Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век (магистри)
 4. Философия на Новото време. Рационализъм (задочно обучение)

Библиография, дипломанти, начин за връзка

Стари и завършени курсове (СУ „Св. Климент Охридски“)

 1. Теория на лириката (магистри, ФСлФ и ФФ) - [ 2018-19 ]
 2. Философия на Новото време. Емпиризъм (задочно обучение) - [ 2018-19 ]
 3. Философия на Новото време. Рационализъм (задочно обучение) - [ 2018-19 ]
 4. Аналитична и критическа философия на науката и културата (магистри) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 5. Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век (магистри) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 6. Философия на Новото време (специалност История и философия) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 7. Философия на науката (магистри) - [ 2016-17 ] [ 2018-19 ]
 8. Философия на съвременността и изкуствата (магистри) - [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 9. Немска класическа философия (задочно обучение) - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ]
 10. Немска класическа философия, ІІ част - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ]
 11. Философия на Новото време. Емпиризъм - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 12. Философия на Новото време. Рационализъм - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 13. Хаос и безредие (ФСлФ и ФФ) - [ 2014-15 ]
 14. Съвременната култура в историкофилософски контекст (СИД) - [ 2014-15 ]
 15. Критическа философия на културата (магистри) - [ 2014-15 ] [ 2016-17 ]
 16. Философия на културата (СИД) - [ 2013-14 ]
 17. Философия (докторанти) - [ 2012-13-14* ]
 18. Класически научни проблеми и философските им решения: физика и метафизика през ХVІІ-ХVІІІ век (докторанти) [ 2012-13 ]
 19. История на философията (специалност Реторика, магистри) - [ 2011-12 ]
 20. Философията на ХVІІ-XVIII век и съвременната култура (магистри) - [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2013-14* ] [ 2016-17 ]
 21. Отвъд емпиризма и рационализма: Кант и епигенезата на чистия разум (магистри) - [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2013-14 ]
 22. Време, пространство и движение (ХVІІ век) - [ 2009-10 ]
 23. Релационизъм и абсолютизъм: проекти във философия на физиката (магистри) - [ 2008-09 ] [ 2011-12 ]
 24. Социален пол, наука, биотехнологии (магистри) - [ 2008-09 ] [ 2009-10 ]
 25. История на философията (специалност Социология) - [ 2008-09 ]
 26. Организъм vs. механизъм при Кант и Хегел - [ 2008-09 ]
 27. Съвременна европейска философия (специалност Европеистика) - [ 2007-08 ]
 28. Лайбниц и проблемът за континуума - [ 2007-08 ]
 29. Немска класическа философия - [ 2006-07 ] [ 2007-08 ] [ 2008-09 ] [ 2009-10 ] [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2012-13 ] [ 2013-14 ] [ 2014-15 ]
 30. Философски концепции за пространството през Новото време - [ 2004-05 ] [ 2006-07 ]
 31. Философия на Новото време (І част) - [ 2003-04 ] [ 2004-05 ] [ 2006-07 ] [ 2007-08 ] [ 2008-09 ] [ 2009-10 ] [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2012-13 ] [ 2013-14 ] [ 2014-15 ]