[преподаване]

Текущи курсове през 2023-2024 г. (СУ „Св. Климент Охридски“)

 1. Философия на Новото време. Емпиризъм
 2. Modern Philosophy (19th Century)
 3. Философия на науката (магистри)
 4. Изкуственият интелект и съвместното ни бъдеще - съвместен курс с Валентин Славов

Библиография, дипломанти, начин за връзка

Стари и завършени курсове (СУ „Св. Климент Охридски“)

 1. Театър и философия (бакалаври, ФФ и ФСлФ) - съвместен курс с Камелия Спасова, Мария Калинова, Огнян Касабов и Димитър Божков
 2. Modern Philosophy (19th Century) - [ 2020-21 ] [ 2021-22] [ 2022-23 ]
 3. Критическа теория (Хоркхаймер и Адорно) - съвместен курс с Меги Попова [ 2020-21 ]
 4. Що е изкуство? - съвместен курс с Огнян Касабов и Христо Стоев [ 2019-20 ]
 5. Теория на лириката (магистри, ФСлФ и ФФ) - съвместен курс с Камелия Спасова и Мария Калинова [ 2018-19 ] [ 2022-23 ]
 6. Философия на Новото време. Емпиризъм (задочно обучение) - [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2020-21]
 7. Философия на Новото време. Рационализъм (задочно обучение) - [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2020-21 ]
 8. Аналитична и критическа философия на науката и културата (магистри) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ]
 9. Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век (магистри) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2021-22 ]
 10. Философия на Новото време (специалност История и философия) - [ 2017-18 ] [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2020-21 ] [ 2021-22] [ 2022-23 ] [ 2023-24 ]
 11. Философия на науката (магистри) - [ 2016-17 ] [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2022-23 ]
 12. Философия на съвременността и изкуствата (магистри) - [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ] [ 2019-20 ]
 13. Немска класическа философия (задочно обучение) - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ]
 14. Немска класическа философия, ІІ част - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ]
 15. Философия на Новото време. Емпиризъм - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2020-21 ] [ 2021-22 ] [ 2022-23 ]
 16. Философия на Новото време. Рационализъм - [ 2015-16 ] [ 2016-17 ] [ 2017-18 ] [ 2018-19 ] [ 2019-20 ] [ 2020-21 ] [ 2021-22 ] [ 2022-23 ] [ 2023-24 ]
 17. Хаос и безредие (ФСлФ и ФФ) - съвместен курс с Камелия Спасова и Мария Калинова [ 2014-15 ]
 18. Съвременната култура в историкофилософски контекст (СИД) - [ 2014-15 ]
 19. Критическа философия на културата (магистри) - [ 2014-15 ] [ 2016-17 ]
 20. Философия на културата (СИД) - [ 2013-14 ]
 21. Философия (докторанти) - съвместен курс с Огнян Касабов [ 2012-13-14* ]
 22. Класически научни проблеми и философските им решения: физика и метафизика през ХVІІ-ХVІІІ век (докторанти) [ 2012-13 ]
 23. История на философията (специалност Реторика, магистри) - [ 2011-12 ]
 24. Философията на ХVІІ-XVIII век и съвременната култура (магистри) - [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2013-14* ] [ 2016-17 ]
 25. Отвъд емпиризма и рационализма: Кант и епигенезата на чистия разум (магистри) - съвместен курс с Огнян Касабов [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2013-14 ]
 26. Време, пространство и движение (ХVІІ век) - [ 2009-10 ]
 27. Релационизъм и абсолютизъм: проекти във философия на физиката (магистри) - [ 2008-09 ] [ 2011-12 ]
 28. Социален пол, наука, биотехнологии (магистри) - съвместен курс с Женя Цонкова, Ася Асенова и Петя Абрашева - [ 2008-09 ] [ 2009-10 ]
 29. История на философията (специалност Социология) - [ 2008-09 ]
 30. Организъм vs. механизъм при Кант и Хегел - съвместен курс с Огнян Касабов [ 2008-09 ]
 31. Съвременна европейска философия (специалност Европеистика) - [ 2007-08 ]
 32. Лайбниц и проблемът за континуума - [ 2007-08 ]
 33. Немска класическа философия - [ 2006-07 ] [ 2007-08 ] [ 2008-09 ] [ 2009-10 ] [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2012-13 ] [ 2013-14 ] [ 2014-15 ]
 34. Философски концепции за пространството през Новото време - [ 2004-05 ] [ 2006-07 ]
 35. Философия на Новото време (І част) - [ 2003-04 ] [ 2004-05 ] [ 2006-07 ] [ 2007-08 ] [ 2008-09 ] [ 2009-10 ] [ 2010-11 ] [ 2011-12 ] [ 2012-13 ] [ 2013-14 ] [ 2014-15 ]