[преподаване]

2011 - 2012

година

Философия на Новото време – І част

за студенти ІІІ курс, специалност "Философия", СУ "Св. Климент Охридски"

 

І-ви семестър:  

Понеделник, 4-ти блок, 333 аудитория

І група - 13.00-15.00 часа

ІІ група - 15.00-17.00 часа

ІІІ група - 17.00-19.00 часа

 

ІІ-ри семестър:  

Понеделник, 4-ти блок, 505 аудитория

І група - 13.00-15.00 часа

ІІ група - 15.00-17.00 часа

ІІІ група - 17.00-19.00 часа

 

 

Важни уточнения
Файлът по-надолу представлява едновременно план и съкратен запис на проведените семинарни занятия през съответната учебна година. Това е само допълнителен и помощен документ – той не е задължителен по никакъв начин.
По същество тук няма изследователски твърдения, а по-скоро теми за образователни дискусии. Това означава, че бележките имат единствено семинарна стойност (при това само за бакалавърската програма в специалност „Философия“) и е безсмислено да се използват като академичен или научен продукт. За да може нещата да бъдат максимално опростени и разбираеми, изказът на места не е достатъчно прецизен; без допълнителни обяснения някои от твърденията биха били подвеждащи. Постепенното натрупване на тези непълни семинарни протоколи е резултат от съвместната дейност със студентите през последните години.

 

 

Забележка относно грешките
Освен това този файл е и работен документ – в него все още има неща, които трябва да се коригират (технически, граматически и правописни грешки), да се допълнят (смислови пропуски) или да се опростят (по-сложен изказ).

 

 

Файл за смъкване

nv1112.pdf [1.4 MB]