[преподаване]

2012 - 2013

година

Немска класическа философия

за студенти ІІІ курс, специалност "Философия", СУ "Св. Климент Охридски"

 

І-ви семестър:

Вторник, 4-ти блок, 333 аудитория

І група - 13.00-15.00 часа

ІІ група - 15.00-17.00 часа

ІІІ група - 17.00-19.00 часа

 

 

 

Записките по-надолу могат да служат като общ ориентир върху основните теми и проблеми, които ще обсъждаме на семинарите. Извън посочените теми, ще има много допълнителни неща, които ще разглеждаме с различните групи и тези конкретни теми зависят от вас и вашите интереси. От друга страна е възможно някои от темите във файла да не успеем да засегнем. Поради тази причина тези протоколи не заместват упражненията, но се надявам да ви улесняват - ако сте пропуснали някое занятие, ще можете да добиете поне обща представа за какво е ставало дума или (ако сте присъствали) да си припомните някои от обсъжданите или важни теми.

 

Файл за смъкване

Файлът от последната академична година е най-близо до това, което ще правим през тези два семестъра; можете да го разгледате: nkf1112.pdf [1.2 MB]